KOPERASI AUFI PULAU PINANG BERHAD

HALA TUJU KOAUFI

Visi

Koperasi unggul & progresif pelopor
pelbagai sektor Halal berteraskan keusahawanan yang mampan & dinamik

misi

  • Pemangkin keterjaminan rangkaian perniagaan dalam sektor Halal secara holistik

  • Pencungkil potensi keusahawanan anggota

  • Pergerakan yang mampan dalam pembangunan koperasi

objektif

  • Menstabilkan saluran agihan bekalan demi keterjaminan kualiti sumber makanan

  • Menaiktaraf kehidupan anggota kepada zon selesa yang seterusnya akan menjadi penyumbang kepada pembangunan negara Malaysia yang lebih maju

  • Mengamalkan prinsip jujur, telus & amanah dalam setiap perkara

  • Kesepakatan bersama bagi memantapkan koperasi yang tinggi daya tahan, inovatif, berkualiti dan berdaya saing secara sihat.

Perniagaan koaufi

Alkakaya Grocery (Mini Mart)
Alkakaya Restaurant
Era Green
Perkhidmatan Perkilangan (OEM)
Bekalan Ayam Proses, Ikan dan Hasil Laut
Produk Alkakaya (Ready To Eat)

Makluman

Semak Dividen KOAUFI Secara Online

You cannot copy content of this page