Hala tuju koaufi

Visi

Koperasi Unggul & Progresif Pelopor
Pelbagai sektor halal berteraskan keusahawanan yang mampan & dinamik

Koaufi bersama skm pulau pinang

Misi

  • Pemangkin pembangunan produk halal di Pulau Pinang dan Malaysia secara holistik
  • Pencungkil potensi keusahawanan sesama anggota
  • Pergerakan yang mampan dalam setiap perkara

Objektif

  • Mengamalkan prinsip jujur, telus & amanah dalam setiap perkara
  • Memantapkan pengurusan serta kerjasama kesemua anggota demi kualiti, efektif & efisien
  • Menjadikan koperasi yang tinggi daya tahan, inovatif & berdaya saing berteraskan Quran dan Sunnah