pengenalan

Koperasi Aufi Pulau Pinang Berhad (No. Pendaftaran : 202166500768) juga dikenali sebagai “KOAUFI” ialah sebuah koperasi yang diperbadankan di Malaysia bawah Akta Koperasi 1993 pada 4 Februari 2021. Melalui visi, misi dan objektif, KOAUFI berkomited sepenuhnya kepada pembangunan kitaran perubahan kehidupan anggota.

Bagi merealisasikan objektif koperasi, KOAUFI telah menubuhkan sebuah Pentadbiran Anggota B40 (PAB40) yang akan menjadi peneraju kepada pembangunan menaiktaraf kehidupan dan ekonomi Anggota. Di bawah pentadbiran tersebut, terdapat 4 unit yang telah ditubuhkan mengikut keperluan seiring dengan aktiviti KOAUFI iaitu:

1. Unit Nelayan KOAUFI Batu Kawan (UNK)
2. Unit Pemborongan & Peruncitan KOAUFI (BonCit)
3. Kemajuan Keusahawanan KOAUFI (3KOAUFI)
4. Gerakan Khayra Ummah KOAUFI (GKU)

Majlis Menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) antara Koperasi Aufi Pulau Pinang Berhad dan AUFI Group Of Companies telah diadakan. MoU ini adalah khusus untuk jalinan kerjasama strategik antara KOAUFI dan AUFI Group yang merangkumi kolaborasi sebagai pemangkin kepada pencapaian koperasi yang mampu berdaya saing dalam dunia perniagaan sebenar.
“Dua Jiwa | Dua Dunia | Perjuangan Yang Sama” adalah slogan bagi kerjasama ini. Semoga kolaborasi yang terjalin ini dapat menyumbang kepada pembangunan negara Malaysia.

Visi

Koperasi unggul & progresif pelopor pelbagai sektor Halal berteraskan keusahawanan yang mampan & dinamik

Visi

Koperasi unggul & progresif pelopor
pelbagai sektor Halal berteraskan keusahawanan yang mampan & dinamik

Koaufi bersama skm pulau pinang

Misi

  1. Pemangkin keterjaminan rangkaian perniagaan dalam sektor Halal secara holistik
  2. Pencungkil potensi keusahawanan anggota
  3. Pergerakan yang mampan dalam pembangunan koperasi

Objektif

  1. Menstabilkan saluran agihan bekalan demi keterjaminan kualiti sumber makanan

  2. Menaiktaraf kehidupan anggota kepada zon selesa yang seterusnya akan menjadi penyumbang kepada pembangunan negara Malaysia yang lebih maju

  3. Mengamalkan prinsip jujur, telus & amanah dalam setiap perkara

  4. Kesepakatan bersama bagi memantapkan koperasi yang tinggi daya tahan, inovatif, berkualti dan berdaya saing secara sihat.

You cannot copy content of this page