Intipati logo

WARNA HIJAU TERAS LOGO

Al – Quran, Al – Sunnah, Ijma’, Qias & Fatwa Authoriti sebagai teras KOAUFI

GABUNGAN 5 WARNA VARIETI HIJAU

Merujuk Kepada Kepelbagaian Tahap Ekonomi & Latarbelakang Anggota

SIMBOL ABJAD RUMI ‘A’

Mencerminkan Tahap Kualiti, Kepuasan & Daya Tahan Yang Tertinggi

3 BUCU TAJAM

Kesediaan & Kesetiaan Setiap Anggota Lembaga Koperasi Memacu Kejayaan KOAUFI

8 BUCU GABUNGAN DUA KOTAK

Satu Kotak Empat Bucu Adalah Anggota & Satu Kotak Empat Bucu Adalah ALK, Gabungan Ini Menandakan Kebersamaan & Kesetiaan Kepada KOAUFI