kemajuan keusahawanan koaufi
(3KOAUFI)

Kemajuan Keusahawanan KOAUFI atau diringkaskan kepada 3KOAUFI adalah sebuah unit yang akan menjadi pemangkin dalam melahirkan usahawan atau peniaga yang mampu berdaya saing dalam industri perniagaan seterusnya menjadi pemangkin kepada kemajuan ekonomi negara. Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong penglibatan Anggota dalam pelbagai sektor industri perniagaan seperti industri pembuatan makanan dan minuman, industri perkilangan dan industri perdagangan. Unit ini dipertanggungjawab untuk menyediakan program bagi merealisasikan objektif koperasi.

jawatankuasa kemajuan keusahawanan koaufi (KKK)

KETUA

PENOLONG KETUA

SETIAUSAHA

You cannot copy content of this page