kemajuan keusahawanan koaufi
(KKK)

Kemajuan Keusahawanan Koaufi (KKK) adalah satu inisiatif untuk membangun dan mengukuhkan Usahawan Anggota KOAUFI di arena perniagaan tempatan mahupun global. Usaha ini dapat membantu menggerakkan penglibatan Anggota dalam pelbagai sektor perniagaan seperti industri makanan, perdagangan, pembuatan, perkilangan, dan lain-lain. Justeru itu, Anggota Lembaga KOAUFI akan berusaha untuk lebih progresif dan cekap dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada golongan penggerak ekonomi Negara ini.

jawatankuasa kemajuan keusahawanan koaufi (KKK)

KETUA

PENOLONG KETUA

SETIAUSAHA