Pentadbiran anggota b40 (PAB40)

ENCIK MOHD ZAIN BIN SAID

Pentadbir PAB40

Pentadbiran Anggota B40 (PAB40) adalah sebuah pentadbiran yang ditubuhkan sebagai peneraju pembangunan menaiktaraf kehidupan dan ekonomi Anggota menerusi sektor atau aktiviti yang disediakan oleh koperasi. Fokus KOAUFI adalah kepada empat (4) sektor berimpak tinggi untuk diceburi koperasi bagi memacu pembangunan Anggota ke arah berpendapatan tinggi dan menjadi penyumbang berkesan kepada sektor yang diceburi. Berikut adalah penggerak kepada pembangunan koperasi :

Unit Nelayan KoAufi Batu Kawan (UNK)

UNIT PEMBORONGAN & PERUNCITAN KOAUFI (BonCit)

Kemajuan Keusahawanan KOAUFI (3KOAUFI)

Gerakan Khayra Ummah KOAUFI (GKU)

You cannot copy content of this page