Pentadbiran anggota b40 (PAB40)

Koaufi mempunyai keahlian daripada kalangan b40 seramai ±100 anggota.

koperasi ini bertekad mahu menaiktaraf status ekonomi anggota b40 tersebut kepada m40 atau t20 menerusi gerakan khayra ummah (gku), unit nelayan koaufi (unk), dan kemajuan keusahawanan koaufi (kkk)

Encik mohd zain bin said

Pentadbir PAB40

Biro - biro Pab40

GERAKAN KHAYRA UMMAH KOAUFI

unit nelayan koaufi

kemajuan keusahawanan koaufi